Vervolgcursus, thema sprookjes

In deze cursus gaat het om het uitwerken van een sprookje, dat vooraf per email

wordt toegestuurd. Het uitwerken van een sprookje in de vorm van een mandala

kan een psychologische dieptewerking tot stand brengen.

Aan het einde van de cursus worden de mandala’s in samenhang met het sprookje besproken.

Ook hier is er de mogelijkheid om thuis verder te gaan met dit thema en, is er de

mogelijkheid tijdens een (telefonisch) consult de thuisgemaakte mandala’s uitgebreid

te bespreken.

De cursus duurt van vrijdag 15.00 uur tot zondag 13.00 uur. Groepsgrootte: 4 tot 5

deelnemers.