Schilderen met een boodschap

In mijn schilderijen komen o.a. beelden tot ontwikkeling die ontwikkelingsstadia van de mens in contact met zijn omgeving laten zien. Die beelden worden realistisch of symbolisch neergezet. Ze hebben een sprookjesachtige uitstraling en zijn gericht op de nieuwe toekomstige mens, die in een nieuwe tijd vanuit zijn liefdeskracht gaat leven.

Veel mensen zijn in de huidige tijd het contact met zichzelf en hun innerlijk kwijt geraakt, leven meer vanuit hun ratio en krijgen daardoor steeds minder de mogelijkheid hun hart te laten spreken. Het hart wordt “vergeten”en de gevoelens worden verdrongen. Het hoofd regeert de mens. Zonder bewustwording hierover ontstaat er een splitsing tussen hoofd en hart, waardoor het hoofd steeds meer en het hart steeds minder aandacht krijgt. De mens raakt dan uit balans en vervreemdt van zichzelf en zijn omgeving.

“Het probleem vandaag de dag is niet atoomenergie, maar het hart van de mens”. (Albert Einstein)

“Och, dat wij zozeer verleren om de reine, stille wenk van het hart te volgen”. (Wolfgang von Goethe)