Schilderen vanuit een ander (nieuw) bewustzijn

Ik heb in Zuid-Duitsland een aantal jaren gedurende meerdere weken in een jaar les

gehad van spiritueel schilderes Heita Copony waarbij het uitgangspunt was om

vanuit een spiritueel thema dat d.m.v. een uitgebreide tekst vooraf voorgelezen

of ingeleid werd, intuïtief en onbewust vanuit je innerlijk, beelden te laten

ontstaan, en deze beelden op papier verder uit te werken tot een volwaardige

schets. Daarna werd deze schets als basis gebruikt om in olieverf op doek of

paneel een schilderij te maken. Het vinden van mijn geheel eigen stijl groeide

tijdens deze periode steeds meer en intensiever in de richting van de

ontwikkeling van de mens in contact met zijn diepe innerlijk, het Zelf (goddelijke

kracht of Bron).

Vòòr mijn radicale ommekeer werkte ik voornamelijk abstract en in sterk contrasterende

en donkere kleuren. Na de verandering werden mijn kleuren lichter, harmonischer

en werkte ik vaker figuratief om beelden zichtbaar te maken. Daarbij ervoer ik een

meer innerlijke drang iets uit te dragen en te delen met mensen om mij heen. Om

mede een bijdrage te leveren aan het komen tot een betere en meer liefdevolle

mensheid in een wereld die door de mens gerespecteerd wordt en waar zorgvuldig

mee omgegaan wordt.

 

Zo schilder ik al langer portretten van mensen die in de loop der eeuwen geleefd

hebben en zich in hun leven hebben ingezet voor belangrijke positieve ontwikkelingen

die de hele mensheid aangaan om aan te geven dat een mens tot heel veel meer in

staat is dan wij denken. Zij hebben zich allen uitermate ingezet voor de mens in

een betere wereld.