Mijn raakvlakken met Jan Toorop

Ook bij Toorop was er een radicale ommekeer in zijn leven en werd hij, na een crisisperiode doorgemaakt te hebben, van een ongelovig, een gelovig mens.

Zijn intuïtief ontstane symbolische schilderijen en zijn portretten met een diepe bezieling, maken een diepe indruk op mij. Ik voel me gekend en begrepen in mijn werk als ik het schilderwerk van Jan Toorop zie.

Hij is een grote inspirator in mijn leven van destijds geweest en nog steeds. De aandacht in zijn schilderijen voor bezield schilderwerk is ook absoluut mijn motto.

Zowel mijn vader als mijn geliefde broer Gerard en ook ik zijn geraakt (geweest) door het prachtige werk van deze schilder die, net zoals wij, in Nijmegen woonde.