De weg terugvinden naar je ware Zelf

Kunst kan de mens innerlijk weer in balans brengen. Beelden van o.a. schilderijen kunnen onbewust bij de mens “binnenkomen”. Vanuit een beeld kunnen kleur, vorm en licht de mens in het hart raken. Het hart dat onherroepelijk verbonden is met het gevoelsleven van de mens kan zich daardoor gaan openen. Als het hart open gaat, kan het diepe (vaak belaste) innerlijk van de mens gaan spreken en vrij komen. De balans tussen hoofd en hart kan zich gaan herstellen.

In mijn schilderijen spelen in eerste instantie vaak drie aspecten een belangrijke rol: Bewustworden, Inzicht en Loslaten. Bewustworden door een situatie helder te krijgen, Inzicht door een situatie te aanvaarden en inzichtelijk te maken en bij Loslaten gaat het meestal om oude patronen. Dat geeft uiteindelijk bij de mens veel psychische ruimte. Mede hierdoor schept de mens voor zichzelf de mogelijkheid zich meer verbonden te gaan voelen met zijn innerlijke kern, het Zelf (goddelijke kracht of Bron) om vervolgens van daaruit te willen gaan leven.

Kunst kan belangrijk zijn voor de ziel van de mens. Voor de aanschouwer is het een streling voor de ziel als er vanuit een diepe en intense liefdeskracht door de kunstenaar beelden gemaakt zijn die schoonheid en harmonie uitstralen. Vooral ook de kleurbeleving; heldere, stralende kleuren kunnen de mens blij maken waardoor hij “geraakt” wordt en zich weer meer verbonden kan gaan voelen met zijn innerlijk. De balans tussen hoofd en hart kan zich gaan herstellen.

Soms is een crisissituatie nodig om dit proces tot stand te laten komen.

Tekentherapie kan passende hulp bieden knellende situaties in het leven van de mens zichtbaar te maken.