Spontane kindertekeningen

Kinderen tekenen spontaan een tekening en maken “onbewust” hun gevoelens daarin

zichtbaar. Uit een gemaakte tekening kun je veel lezen wat er in een kind

omgaat. Zo’n tekening is een bron van informatie. De tekening is zogezegd een

open boek en de tekening laat veel zien over de gesteldheid van een kind en hoe

hij of zij op dat moment in het leven staat.

Of een kind blij, verdrietig, boos, depressief of gespannen is, het wordt allemaal (onbewust) zichtbaar gemaakt in een tekening. Dat gebeurt heel intuïtief.

De meeste kinderen tekenen graag. Tekenen is belangrijk voor een kind. Het kind

kan zijn gevoel uiten en dat maakt dat zijn levensenergie kan stromen.

Als een kind zich in een problematische situatie bevindt, en er gedragsproblemen

zichtbaar worden die niet besproken kunnen worden en gezocht wordt naar hulp

voor het kind, kan tekentherapie veel betekenen voor het kind en de ouders.

Een ervaren tekentherapeut kan veel hulp bieden. Het kind maakt een tekening. De

eigen taal van het kind dat vertelt over de tekening vormt een ingang voor een

contact tussen de tekentherapeut en het kind.

Bij kleinere kinderen is het mogelijk, nadat de therapeut met het kind gesproken

heeft over de tekening, vervolgens met de ouders of opvoeders de tekening van

het kind te bespreken en richtlijnen te geven t.b.v. de begeleiding van het

kind.

Op deze manier kunnen er al in een vroeg stadium knelpunten opgelost worden die normaal

gesproken in het leven van het kind niet zichtbaar zijn, dus onbesproken

blijven en soms een eigen leven gaan leiden.

Tekenen

is een prachtig medium om kinderen, maar ook volwassenen te begeleiden.

Iedere spontaan gemaakte tekening bevat informatie. Ook een tekening die door een

volwassene is gemaakt. Door de tekening in een dialoog bespreekbaar te maken ,

geeft de tekening informatie aan de creator, waar hij of zij mee verder kan.

Het zichtbaar en bespreekbaar maken van deze “tekentaal” staat eigenlijk nog in de

kinderschoenen en omdat het onbekend is,

wordt er helaas in de hulpverlening nog weinig gebruik van gemaakt.