Vervolgcursus, thema engelboodschappen

De cursus is gebaseerd op boodschappen van engelen die tijdens WO II bij één van

vier Hongaarse kunstenaars, genaamd Hanna, doorgekomen zijn. De boodschappen

kwamen geheel onverwacht door op een vrijdagmiddag om 15.00 uur. Daarna hebben

Hanna en later ook haar man Joseph, Gitta en Lili gedurende 17 maanden iedere

vrijdagmiddag om 15.00 uur verdere boodschappen van de engelen doorgekregen.

Ondanks hevige bombardementen op Boedapest, in een wereld die alleen maar gruwelijker

werd, beleefden deze vier kunstenaars de mooiste momenten van hun leven. Dat

was in de jaren 1943 en 1944. Gitta Mallasz heeft van het begin af aan de engelteksten

opgetekend. Als enige niet-Joodse heeft zij WO II overleefd. Hanna en Lili zijn

in december 1944 op transport gesteld en Joseph al een paar maanden eerder. Alle drie hebben ze de oorlog niet overleefd, De jaren na de oorlog wilde Gitta in eerste instantie de berichten niet naar buiten brengen, maar ze had uiteindelijk toch geen andere keuze; ze moest het openbaar maken. Allereerst heeft ze het boek “Het gesprek met de engelen” geschreven. Toen daar veel reactie op kwam in de

vorm van veel uiteenlopende vragen, heeft ze een tweede boek geschreven: “Terugkeer

van de engelen”. Daarna heeft ze nog twee andere boeken geschreven. De engelboodschappen

zijn heel integer en puur van aard. Zij laten een nieuw mensbeeld zien dat zich

meer bewust is van zichzelf en zijn omgeving en van de verantwoordelijkheid die

de mens draagt t.o.v. zichzelf en al wat leeft op aarde.

De cursus duurt van vrijdag 15.00 uur tot zondag 13.00 uur. Groepsgrootte: 4 tot 5

deelnemers.

Er wordt gewerkt met de boodschappen van de engelen, teksten welke vooraf per

email worden toegestuurd.