Tekentherapie

Getekende beelden zeggen meer dan wat de precieze voorstelling aangeeft. Tekentherapie

kan hulp bieden aan mensen met klachten van verschillende aard, alsmede levens-

en zingevingsvragen. Het biedt mensen de gelegenheid hun beelden inzichtelijk

te maken, zodat hun innerlijke kracht vrij komt en de energie weer vrij kan

stromen. De cliënt komt met een hulpvraag en door dan vervolgens een tekening

te maken, komt er een proces op gang. Nadat de tekening gemaakt is, volgt er middels

een dialoog een gesprek. Het gaat er daarbij niet om een eenzijdige duiding van

de tekening te geven, maar om een interpretatie die in dialoog met de cliënt

langzaam rijpt.

Voor iedereen die meer van zichzelf bewust wil worden en open staat om de intuïtieve

en creatieve kant omtrent zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen is

tekentherapie een zeer geschikte mogelijkheid.